tech-nekedkalkuláljútba igazítunkchatelj!melleslegszeretlek
Egyéni keresés
hirdetés

"Dán A­rany­part az egy­ko­ri A­rany­part ré­sze volt, a nyu­gat-af­ri­ka­i Gu­i­ne­a­i-ö­böl part­vi­dé­kén. A dá­nok gyar­ma­to­sí­tot­ták, elő­ször köz­ve­tet­ten a Dán Nyu­gat-In­di­a­i Tár­sa­ság ré­vén, majd a dán ko­ro­na gyar­ma­ta lett."